Ύψιστοι παράγοντες υγείας κατά τον Ιπποκράτη

ιπποκράτης

Υπάρχουν βασικοί παράγοντες τους οποίους οφείλουμε να λαμβάνουμε σοβαρά υπ’όψι στην καθημερινότητά μας και στις επιλογές που κάνουμε σε κάθε ευκαιρία. Οι πολλές φαινομενικά μικρές επιλογές αθροιζόμενες όλες μαζί είναι αυτές που καταλήγουν να σχετίζονται με το μεγάλο και σημαντικό κεφάλαιο το οποίο λέγεται υγεία και ευεξία.

Περισσότερα